Besøg os på LinkedIn Besøg os på Facebook Information in English

Landbrugsmedierne

Landbrugets mest kompetente mediepartner

Forsiden / Om os / Persondatapolitik

LandbrugsMediernes persondatapolitik

Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan LandbrugsMedierne ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LandbrugsMedierne P/S
Vester Farimagsgade 6, 3. sal
1606 København V.

Tlf (+45) 33 39 47 00
Mail: post@landbrugsavisen.dk

CVR: 36427477

 2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
LandbrugsMedierne driver medievirksomhed med fokus på landbrug- og fødevareerhvervet. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 2.1 Levering af vores ydelse:
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

 2.2 Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

 2.3 Analyser og Statistik:
Personoplysninger anvendes til analyse- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.

 3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

3.1     Levering af vores ydelser:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
 2. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.
 3. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 4. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og e-mail-henvendelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
 5. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

3.2     Markedsføring:

 1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
 2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemsskab af landboforeninger mv.
 3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

3.3     Analyser og Statistik:

 1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies. Se vores cookiepolitik i afs. 2.
 3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler data om de websider du besøger.

 
4. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige erhvervsregistre, f.eks. CHR og CVR.

 
5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger indenfor Levering af vores ydelser, Markedsføring, Analyser og Statistik ud fra samtykker og gældende lovgrundlag.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker kun, når du har givet samtykke hertil.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål.
 3. Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.


7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt. 

8. DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til net@landbrugsmedierne.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

(Opdateret 25. maj 2018)

Kontakt os

Skal vi ringe dig op for en uforpligtende snak? Udfyld felterne:

Indtast sidste bogstav i ordet "Cases"